Kushtrim Xhakli

Director of IoT Solutions @ Connected Inventions

Riaditeľ IoT Solutions, Connected Invention Oy. Nadšený IoT, podnikateľ a spoluzakladateľ operátora Sigfox v Estónsku, Connected Baltics, dcérska spoločnosť operátora Sigfox vo Fínsku, Connected Finland Oy.

Kushtrim má viac ako 10 rokov medzinárodné vedúce postavenie, ktoré umožňuje riešenia v telekomunikačnom, finančnom, mobilnom, hardvérovom a inteligentnom priemysle. Jeho súčasným poslaním je umožniť miliónom inteligentných objektov pripojiť sa k internetu pomocou ultra úzkeho pásma 0G Sigfox.