Pavel Sodomka

CEO @ SimpleHW

Zakladateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti SimpleHw.